RaDiOrg

www.radiorg.be

RaDiOrg is de Belgische vereniging voor personen met een zeldzame ziekte. Radiorg overkoepelt alle patiëntenverenigingen voor personen met een zeldzame ziekte. De organisatie helpt en adviseert iedereen. Haar taak? Ervoor zorgen dat uw stem gehoord wordt door de beslissingsbevoegde instanties en de beleidsverantwoordelijken. Tevens begeleidt ze u en verstrekt ze u duidelijke informatie. En ze laat weten welke activiteiten georganiseerd worden voor personen met een zeldzame ziekte.

In het "Leden" menu van RaDiOrg, vindt u haar zoekmachine waarmee u alle patiëntenverenigingen kunt vinden, ingedeeld volgens de ziekte die ze bestrijden. U kunt ook nagaan of ze momenteel aangesloten zijn bij het netwerk RaDiOrg.

 

 

Top