In het domein van de medische genetica vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats. Dit onderzoek heeft ondermeer als doelstelling beter te begrijpen hoe genomische afwijkingen zeldzame ziekten kunnen veroorzaken. Ook worden effecten van nieuwe therapeutische hulpmiddelen onderzocht. Verder zijn er ook studies die veeleer gaan over ethische vragen, met betrekking tot de zeer grote technologische vooruitgang die in dit domein geboekt wordt.

De 8 Belgische centra voor genetica nemen ook actief deel aan wetenschappelijk onderzoek. Hun teams - artsen, counselors, onderzoekers - publiceren regelmatig studies die ze uitgevoerd hebben of waartoe ze bijgedragen hebben.

 

Top