Momenteel wordt een postgraduaatopleiding aangeboden door de 8 erkende centra voor genetica in België, waarmee men een interuniversitair certificaat in de menselijke genetica kan behalen.

Het programma kan geraadpleegd worden op de website van de Belgian Society for Human Genetics (BeSHG).

Meer weten …

Top