Indien u een genetische aandoening hebt, kunt u aanspraak maken op het statuut "chronische aandoening" van het Plan voor Chronische Ziekten.

Dit plan voorziet in een specifiek statuut voor patiënten die lijden aan een chronische ziekte. De houder van dit statuut kan dan beroep doen op verschillende rechten.In de praktijk zijn genetische aandoeningen zeer zeldzaam en chronisch. Daarom voorziet een statuut "Persoon met een chronische aandoening" in bijkomende voorzieningen voor personen die lijden aan een dergelijke ziekte.

Voor meer informatie over dit statuut, raadpleeg de website.Top