Koninklijk besluit van 8 augustus 2014 betreffende de oprichting van het college voor menselijke erfelijkheid en zeldzame ziekten  
Ministerieel besluit van 26 november 2012 houdende de benoeming van de eerste leden van het College voor Erfelijkheid  
Koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen  
Koninklijk besluit van 31 Mei 2017 betreffende de erkenning van de klinisch geneticus specialisatie  
Koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende vaststelling van de normen waaraan de centra voor menselijke erfelijkheid moeten voldoen  
Conventie Genetisch advies  
Artikel 33 van de nomenclatuur van het RIZIV tot regeling van de terugbetaling van genetische onderzoeken  
Artikel 33 bis van de nomenclatuur van het RIZIV tot regeling van de terugbetaling van onderzoeken inzake moleculaire biologie op menselijk genetisch materiaal voor verworven aandoeningen (begint aan pagina 9 van het document)  
"Limitative List": lijst van alle genetische onderzoeken die in België terugbetaald worden  
Organisatieschema van de diensten voor geneeskundige verzorging (RIZIV)  
Structuren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid  
Procedure voor het verkrijgen van de handtekening en vereiste criteria  
Circulaire terugbetalling van NIPT  
Ministerieel besluit van 15 Juni 2018 betreffende de erkenning van de klinisch geneticus specialisatie  
Top